Oświadczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
"Akademia Tańca AS niniejszym zobowiązuje się wobec Pani Moniki Zięby do natychmiastowego zaprzestania naruszania dóbr osobistych, polegających na promowaniu Akademii Tańca AS przy użyciu jej wizerunku. Akademia Tańca AS zobowiązuje się do nienaruszania w przeszłości jakichkolwiek praw Moniki Zięby, w szczególności do niekorzystania z praw do wizerunku bez jego wyraźnego pisemnego zezwolenia"
 
Oświadczenie dotyczy zdjęcia zamieszczonego na plakacie o obozie dla dorosłych, który był publikowany na fb Akademii terminie od 7-20 lutego 2018.